Kampanj!

Flussmedel

0.00 kr259.00 kr Sek

  Meddela mig när varan finns i lager
  Du kommer nu bli meddelad

cancel?
  Meddela mig när varan finns i lager
  Du kommer nu bli meddelad

cancel?
  Meddela mig när varan finns i lager
  Du kommer nu bli meddelad

cancel?
  Meddela mig när varan finns i lager
  Du kommer nu bli meddelad

cancel?
  Meddela mig när varan finns i lager
  Du kommer nu bli meddelad

cancel?
Artikelnr: 4877 Kategori: Etiketter: ,

Beskrivning

Flussmedel. OBS! 2 sorter

Flussmedel XTRA, nylanserat flussmedel med olika tillsatser som möjliggör vällning vid lite lägre temperatur,
vilket gör vällning av stål lättare!

Detta flussmedel gör all vällning av järn och stål lättare att sätta. Om du arbetar med stål som kan vara erkänt svåra att välla,
som exempelvis Bhöler TWR 135WCrV4, och andra stål med hög halt av kol och tungsten rekommenderas detta flussmedel varmt.
Flussmedel XTRA levereas i förpackning om 700g med pip.

Flussmedel standard finns i förpackningar om 0.25 0.5 och 1 kg
Flussmedel standard levereras i flaska med barnsäker kork.

 

Vanligt flussmedel: Vikt per liter 1kg.  Innehåller Dinatriumtetraborat hexahydrat. Färg: vit
Flussmedel XTRA: Vikt per liter 1.4kg Innehåller dinatriumtetraborat hexahydrat, metaller och tillsatser. Färg: grå

Castra Steel förbehåller sig rätten att efterfråga intyg för bruk av vissa kemikalier.

Säkerhetsföreskrifter:
Fara
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj
försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur
eventuella kontaktlinser om det går lätt.
Fortsätt att skölja. Vid exponering eller misstanke om
exponering. Sök läkarhjälp.
Kan skada fertiliteten. Kan skada det
ofödda barnet. Orsakar allvarlig ögonirritation.
Använd inte produkten innan du har läst
och förstått säkerhetsanvisningarna.
Använd föreskriven personlig
skyddsutrustning.

Säkerhetsdatablad

Ytterligare information

Vikt 800 g
Dimensioner N/A
Sort

1 Kg standard, 0.5 Kg standard, 0.25 Kg standard, Flussmedel XTRA 700g, Gratis varuprov Flussmedel XTRA